கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் நிதி அனுசரனையுடன் மாவட்ட செயலகமும் மாவட்ட கலாசார அதிகாரசபையும் இணைந்து நடாத்திய மாவட்ட இலக்கிய விழா இன்று (20..12.2018) மல்லாவி மத்திய கல்லூரி - பிரதான மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. இந் நிகழ்விற்கு பிரதம விருந்தினராக முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலாளர் திருமதி.றூபவதி கேதீஸ்வரன் அவர்களும் மாண்புறு விருந்தினராக திரு.நா.சிவராசா (புலவர் வள்ளுவதாசன்) அவர்களும் சிறப்பு விருந்தினர்களாக மாவட்ட செயலக அதிகாரிகளும், பிரதேச செயலாளர்கள், வலயக்கல்விப்பணிப்பாளர்களும் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர். இந் நிகழ்வில் முல்லை இலக்கியச்சுடர் 2018 க்கான விருதுகளும் வழங்கப்பட்டது.

123