இன்று 26-12-2018 அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்தினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட சுனாமியினால் உயிர் நீத்த உறவுகளை நினைவுகூரும் நிகழ்வு மாவட்ட செயலாளர் திருமதி.றூபவதி கேதீஸ்வரன் அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்றது. இன்றய தினம் தேசிய பாதுகாப்பு தினமாக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது..

 241242243