ஊழியர் நலன்புரிச் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் 27.12.2018 - இன்று மாவட்ட செயலகத்தில் ஒளிவிழா நிகழ்வு கொண்டாடப்பட்டது. இந் நிகழ்வில் மாவட்ட செயலக உத்தியோகத்தர்கள் கலந்துகொண்டு சிறப்பித்தனர்.

Oli1Oli2Oli3