இன்றைய (01.01.2019) வருட ஆரம்ப நாள் நிகழ்வுகள் எமது மாவட்ட செயலாளர் திருமதி.றூபவதி கேதீஸ்வரன் அவர்களின் தலைமையில் இடம்பெற்றது. இன்றைய நிகழ்வில் உத்தியோகத்தர்கள் சத்தியப்பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டதுடன் ஒருவருக்கொருவர் புதுவருட வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்ந்தனர்.

2019 12019 22019 3