சிங்கள - தமிழ் புதுவருட மரநடுகை

சிங்கள - தமிழ் புதுவருடத்தை கொண்டாடுமுகமாகவும் சனாதிபதி அலுவலகத்தின் ”புனரோதயம்” சுற்றாடல் பாதுகாப்பு தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்டத்துக்கு அமைவாகவும் 15.04.2019 இன்று மு.ப 11.17இற்கு உள்ள சுபநேரத்தில் முல்லைத்தீவு மாவட்ட செயலக வளாகத்தில் மரநடுகை நிகழ்வு இடம்பெற்றது. 

viber image 2019 04 15 11.17.25