நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம் 1ம் நாள் நிகழ்வுகள்

நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம் - தேசிய நிகழ்ச்சித்திட்ட நான்காம் கட்ட நிகழ்வுகள் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் ஆரம்பமாகியுள்ள நிலையில் 03.06.2019 இன்றய நாளுக்கான 169 வேலைத்திட்டங்களில் 150வேலைத்திட்டங்கள் 3.43மில்லியன் செலவில் நிறைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ் வேலைத்திட்டங்களில் 10,936 பேர் பங்குபற்றியிருந்தனர். இத் திட்டங்கள் அனைத்தும் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலுள்ள 6 பிரதேச செயலக பிரிவுகளிலும் இச் செயற்திட்டம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

 0202 102 2