பெயர் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல்
மாவட்ட செயலாளர் +94 212 290 035 +94 212 290 045
திரு.க.கனகேஸ்வரன் மேலதிக மாவட்ட செயலாளர் +94 212 290 036  
திரு.M.யேசுறெஜினோல்ட் பிரதம கணக்காளர் +94 212 290 034 +94 212 290 031
திரு. M.கிருபாசுதன் திட்டமிடல் பணிப்பாளர் +94 212 290 043 +94 212 290 037
திரு.K.லிங்கேஸ்வரன் பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர் +94 212 290 176  
திரு.T.றாஜீவன் கணக்காளர் +94 212 290 136  
திரு.S.கஜானந் மாவட்ட பொறியியலாளர் +94 212 290 041  
திருமதி.சு.விக்கினேஸ்வரன் நிர்வாக உத்தியோகத்தர் +94 212 290 032  
திருமதி.J.கணேசமூர்த்தி சமுர்த்தி பணிப்பாளர் +94 212 290 085  
திருமதி.A.றௌசி மேலதிக மாவட்ட பதிவாளர் +94 212 290 135   
திரு.எஸ்.அகலங்க இந்திரசேன மோட்டார் வாகன பரிசோதகர் +94 212 290 137  
திரு.காந்தீபன்  உதவி தேர்தல் ஆணையாளர் +94 212 291 426  
திரு.K.முரளிதரன் உதவிப்பணிப்பாளர் (LUP) +94 212 290 185  
திரு.R.கோகுலதாசன் விவசாயப்பணிப்பாளர் +94 212 290 030   
திரு.யோ.மதுசூதன் தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர் +94 212 290 032  
செல்வி.ம.ஆன் தர்சிகா தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர் +94 212 290 033